NGOÀI RA, HẢI MINH PHÁT DESIGN CÓ DỊCH VỤ THIẾT KẾ GIÁ RẺ, PHÙ HỢP CHO KHÁCH HÀNG ĐÃ CÓ LOGO HOẶC KHÔNG CẦN LOGO VÀO SẢN PHẨM